Βασικός Στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι να εκπαιδευτούν στις βασικές διαδικασίες που σχετίζονται με τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής, Η/Υ και e-ΓΕΜΗ, αυξάνοντας με αυτό το τρόπο το δείκτη ψηφιακής επικοινωνίας των επιχειρήσεων με το Κράτος.