1.ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-LOGISTICS_ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

3.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

4.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

5.ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΓΑΘΩΝ

6.ΑΠΟΓΡΑΦΗ

7.ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ(OUTSOURCING LOGISTICS)

8.CUSTOMER SERVICE

9.ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΌΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

10.ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

11.ΣΥΣΤΗΜΑΤ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

12. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

13.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

14. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

15.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

dimosieusi

1.ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-LOGISTICS-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

3.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

4.ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΓΑΘΩΝ

5.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

6.CUSTOMERSERVICE

7.ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ(OUTSOURCINGLOGISTICS)

8.ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ

9.ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

10.ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΣΩ  ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

11.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

12.ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

13.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

14.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

15.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

dimosiotita

1. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-LOGISTICS-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

3.ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

4. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΓΑΘΩΝ

5.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

6. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

7.ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

8.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

9.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

10.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ  ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

dimosieusi

1. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2. ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

5. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

6. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ)

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

8.ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

9 ΥΓΙΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

10. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

11. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΣΡΙΑ ΤΩΝ ΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

12 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ  ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

dimosiotita

1. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2. Ο/Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ/ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

3.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

4.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

5.ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

6.ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

7. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΖΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

8.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΟΤΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

9.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

dimosiotita

1. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

3. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

4. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

5.ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6.ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

7. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

9.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

10. ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

dimosiotita