Στελέχη διαδικτυακού marketing και ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η ενότητα αυτή παρέχει πρακτικές γνώσεις, τεχνικές, εργαλεία και στρατηγική μεθοδολογία σε θέματα marketing όπως ανάλυση μίγματος marketing, έρευνας και σχεδιασμού marketing, άμεσο marketing, marketing plan, σύγχρονες τεχνικές marketing (e-marketing), όπως επίσης και θέματα οργάνωσης επιχειρήσεων όπως  Νομικά, πωλήσεις , βασικών αρχών Χρηματοοικονομικής επιστήμης.

Βασικές εφαρμογές Η/Υ

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να χρησιμοποιεί τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών ενός γραφείου. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες δημιουργίας, αποθήκευσης, μορφοποίησης και εκτύπωσης εγγράφων, όπως επίσης και την σύνταξη απλών αναφορών, επιστολών και πινάκων.

Οριζόντιες Δεξιότητες

Κάθε υποψήφιος εργαζόμενος χρειάζεται ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που παρουσιάζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζεται. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει γνώσεις σχετικές με υγιεινή και ασφάλεια, αγορά εργασίας, εργατικό δίκαιο και χρήση εφαρμογών υπολογιστή.